اخبار برگزیده

كتاب خوان مرداد ماه

معرفي 4 کتابِ طرح «کتاب‌خوان ماه» مرداد 1395

 
معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخواني نهاد کتابخانه‌هاي عمومي کشور کتاب‌هاي «دُرّ و صدف»، «خورشيد مي‌ماند روايتي داستاني از زندگي شيخ بهايي»، «عباس دست‌طلا» و «قصه ما مثل شد» را در قالب پنجمين سري از کتاب‌هاي طرح «کتاب‌خوان ماه» ويژه مرداد 95 معرفي کرد.به گزارش روابط عمومي نهاد کتابخانه‌هاي عمومي کشور، کتاب‌هاي «دُرّ و صدف» نوشته محمد شجاعي، خورشيد مي‌ماند روايتي داستاني از زندگي شيخ بهايي» نوشته کامران پارسي‌نژاد، «عباس دست‌طلا» نوشته محبوبه معراجي‌پور و «قصه ما مثل شد» نوشته محمد ميرکياني در قالب پنجمين سري از کتاب‌هاي طرح «کتاب‌خوان ماه» ويژه مرداد 95 از سوي معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخواني نهاد کتابخانه‌هاي عمومي کشور و در راستاي اجراي منويات مقام معظّم رهبريدام ظله العالي در خصوص لزوم معرفي و در اختيار گذاشتن کتاب خوب و سالم براي پرورش فکري جامعه و نيز اقدام عملي در مسير اجراي سياست‌هاي سال 1395 نهاد سال خواندن معرفي شدند.
كتاب خوان مرداد ماه

كتاب خوان مرداد ماه

كتاب خوان مرداد ماه

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها